معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت
ليست كشيك نوروزي پرسنل حوزه نظارت بر مواد غذائي و بهداشتي و آزمايشگاه  در تعطيلات نوروزي

ردیف

تاریخ

نام و نام خانودگی

تلفن

1

1393/01/01

مجتبي جوكاري

2214701

2

1393/01/02

مهندس محمدعلي شرفي فرد

2219108

3

1393/01/07

مهندس مريم مرادي

2219108

4

1393/01/12

مهندس سميه خيراتي

2214701

5

1393/01/13

مهندس زهرا مجدي

2212214701

 6  1393/01/15  مهندس سارا اسدي
 2219108