معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره

1

سمیه سلیمانی

72

2

مهوش جوکار

69

3

حبیب اله رضاییان

68

4

لیلا آشنا

67

5

ابراهیم وحیدی

66

6

فاطمه بلاغی

66

7

راضیه آشنا

65

8

فاطمه شمس

63

9

زهره عباسی

62

10

رضازاده

61

11

مجید کریم زاده

60

12

صدیقه بردبار

60

13

آقا رضا عابدینی

59

14

عزاله کاوه

58

15

رحیم بردبار

57

16

نسرین بلاغی

55

17

سمیه شمس

52

18

حسین فتحی صدر آبادی

52

19

اله مراد قربانی جابری

52

20

فاطمه انصاری

51

21

کمال زمان               

49

22

حبیب اله بنایی

47

23

سعیده قاسمی

44

24

علی بیدکی

44

25

لیدا فیروزی

44

26

محمد قسام

41

27

سمانه صحرارودی

0

28

رویا خالقی

0

29

سکینه مومن نیا

0

30

علی کامران

0