معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

كارشناس نظارت بر مواد خوراكي آشاميدني معاونت غذا دارو دانشگاه علوم پزشكي فسا ضمن اعلام اين مطلب افزود:محصولي كه تحت عنوان "زعفران عربي" يا "صفارالزعفران" يا "Saffron Yellow" توسط حجاج خريداري و وارد كشور شده , علاوه بر مصارف شخصي در تهيه و توليد مواد غذائي از جمله رستوران ها ، به جاي زعفران مصرف مي شود.
مهندس سميه خيراتي افزود :پيرو اطلاع رساني اداره كل نظارت و ارزيابي فرآورده هاي خوراكي و آشاميدني اين محصول رنگ زعفران نيست بلكه يك رنگ غير خوراكي شيميائي و غير مجاز بوده  كه مصرف آن عوارض كبدي و كليوي به  همراه دارد.لذا به كليه حجاج و زائرين محترم هشدار داده مي شود كه از خريد يا مصرف احتمالي اين فرآورده خودداري نمايند.