معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

دکتر رسول دیناروند ضمن اعلام این خبر افزود: در این هفته تمرکز به صورت کشوری، بر آموزش نحوه پیشگیری از مسمومیت در کودکان، مسمومیت ناشی از داروها، سموم دفع آفات، مواد شیمیایی، فلزات سنگین (فلز سرب)، سوء مصرف مواد مخدر، گازها و منوکسید کربن خواهد بود.

 

وی در این رابطه به وجود 34 مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم در کشور اشاره کرد و مهمترین اقدامات این مراکز را ، آموزش عمومی نحوه پیشگیری از مسمومیت ها از جمله ایمن سازی منازل، مدارس و مهدهای کودک و آموزش و نحوه استفاده صحیح از فرآورده های دارویی و شیمیایی، از طریق تبلیغات شهری و رسانه های جمعیو  ارسال پیام کوتاه عنوان کرد.

 

وی همچنین به تقارن برگزاری بسیج جهانی "هفته پیشگیری از مسمومیت با سرب" از تاریخ 28 مهر ماه تا 4 آبان ماه  اشاره کرد و گفت:  بنابراین یکی دیگر از اهداف آموزشی ستاد مرکزی اطلاع رسانی داروها و سموم در سال جاری، آشنا سازی جامعه با منابع و نحوه آلودگی با سرب، نحوه بروز و علایم مسمومیت با سرب و نحوه پیشگیری از آن خواهد بود.

عناوین روزهای هفته پیشگری از مسمومیت ها

رییس سازمان غذا و دارو در ادامه به تشریح عناوین روزهای هفته پیشگری از مسمومیت هاپرداخت و گفت: روز چهارشنبه اول آبان" روز پیشگیری از بروز مسمومیت ناشی داروها " نامگذاری شده است چراکه شایعترین علت مسمومیت گزارش شده به مراکزDPIC ایران در سال 1390 با 68.6 درصد، مسمومیت دارویی است.

 

دکتر دیناروند روز پنجشنبه دوم آبان را روز پیشگیری از مسمومیت ها در اطفال (پیشگیری از مسمومیت با سرب) و روز جمعه سوم آبان را روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گازها و منوکسید کربن اعلام کرد و گفت: بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، متاسفانه متوفیات ناشی از گازگرفتگی در سال 1390 به میزان 965 نفر و سال 1391 به میزان 697 مود بوده است.

 

وی در ادامه روز شنبه چهارم آبان را روز "پیشگیری از مسمومیت با مواد غذایی و گیاهان سمی" روز یکشنبه پنجم آبان ماه، روز "پیشگیری از بروز مسمومیت با سموم دفع آفات، مواد شیمیایی و فلز سرب "،روز دوشنبه ششم آبان ماه روز "پیشگیری از مسمومیت ناشی از گزیدگی ها" و روز سه شنبه هفتم آبان ماه را روز "پیشگیری از مسمومیت ناشی از سوء مصرف مواد"اعلام کرد.

 

به گفته دکتر دیناروند هشتمین دوره هفته پیشگیری از مسمومیت ها، به سرپرستی ستاد مرکزی اطلاع رسانی داروها و سموم و با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی، 34 مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم(DPIC)، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان آموزش و پرورش، شهرداری ها و بسیاری دیگر از ادارات و سازمانهای مرتبط با موضوع، در نخستین هفته آبان ماه سال جاری (اول تا هفتم آبان ماه)  با هدف کاهش مرگ و میر ناشی از مسمومیت هادر حال  برگزاري است.