معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد:

وزیر بهداشت گفت: مهم ترین کاری که باید انجام دهیم، سر و سامان دادن مباحث مربوط به مشکلات دارو از جمله رفع اشکالات کمبود دارو و ارتقای کیفیت دارو و به ویژه پوشش بیمه ای برای کل داروهاست
دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی ضمن بیان این مطلب در خصوص علت این تصمیم افزود: تعدادی از بیمه ها از جمله تامین اجتماعی افزایش قیمت داروها را تاکنون نپذیرفته اند و به همین علت مشکلات زیادی برای مردم به وجود آمده است.

وی درباره مشکلات ترخیص دارو و اختصاص ارز مرجع به اقلام دارویی گفت: قرار بر این است در دو جلسه آینده هیئت دولت گزارش این موضوع طرح و بررسی شود و تصمیمات جدیدی در خصوص اختصاص ارز برای دارو گرفته شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رد شایعات در خصوص توقف برنامه پزشک خانواده اظهار داشت: این برنامه در استان های مورد نظر در حال اجراست و در آینده هم اجرا خواهد شد اما قرار بر این است تا اشکالات آن که بیشتر به دلیل عدم هماهنگی بین دستگاه های مجری از جمله وزارت بهداشت و بیمه هاست، برطرف شود و با ظرفیت بهتری در آینده اجرا شود..

دکتر قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: مهم ترین کاری که باید انجام دهیم، سر و سامان دادن مباحث مربوط به مشکلات دارو از جمله رفع اشکالات کمبود دارو و ارتقای کیفیت دارو و به ویژه پوشش بیمه ای برای کل داروهاست زیرا تعدادی از بیمه ها از جمله تامین اجتماعی افزایش قیمت داروها را تاکنون نپذیرفته اند و به همین علت مشکلات زیادی برای مردم به وجود آمده است.وزیر بهداشت همچنین ساماندهی پوشش بیمه ای برای داروهایی که مربوط به بیماری های خاص است را یکی دیگر از اولویت های دولت برای رفع مشکلات بخش بهداشت و درمان کشور در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم عنوان کرد.

منبع:وب دا؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت