معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

 به گزارش روابط عمومي معاونت غذا دارو این جلسه  در  معاونت  غذا داروي دانشگاه  با حضور  دکتر عسكری رياست محترم  دانشگاه ، دکتر ذاكري معاون توسعه و مديريت منابع انساني دانشگاه ،مدير امور مالي ، معاون غذا دارو و برخي ديگر از مسئولين  دانشگاه تشكيل شد. در اين جلسه ابتدا رياست محترم دانشگاه به بيان نكاتي پيرامون اهميت حوزه كاري معاونت غذا دارو در جهت تامين امنيت و سلامت  غذائي و داروئي جامعه پرداختند.سپس پرسنل سوالات خود را در زمينه هاي مختلف مطرح كرده و مسئولين مربوطه  پاسخ خود را بيان كردند.