معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

محمد حسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: بررسی واردات برنج آلوده به کشور نشان داد تاکنون هیچ برنج آلوده ای وارد کشور نشده است.

وی گفت: بحث ورود برنج آلوده به کشور مدتی بود که در جامعه مطرح شد بنابراین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور وزرای جهادکشاورزی، بهداشت و درمان، صنعت، معدن و تجارت و موسسه استاندارد این مهم را بررسی کرد.

وی تصریح کرد: در بررسی های انجام شده مشخص شد که هیچ برنج آلوده ای نه تنها به کشور وارد نشده بلکه با آزمایش برنج های موجود در کشور معلوم شد که این محصول کشاورزی از سلامت کامل برخوردار است.


منبع:وب دا