معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

دکتر محمود رضا جعفري اظهار داشت: ‌اين واکسن با استفاده از نانو ذرات کاتيوني ليپوزوم طراحي شده است و سیستم ایمنی فرد را علیه یکی از مارکرهای مهم سرطان به نام Her2/neu فعال می‌کند.

استاد دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با تاکيد بر اينکه اين واکسن در حال حاضر در مراحل تست آزمايشگاهي است، خاطر نشان کرد: ‌اين واکسن در صنایع داروسازی به ویژه در درمان سرطان‌هایی همچون پستان، رحم و ریه کاربرد دارد.

دکتر محمود رضا جعفري خاطر نشان کرد: ‌در اين طرح به طراحی پپتیدهایی از انکوژن موش و ارزیابی اثربخشی این پپتیدهای محصور در نانوذرات لیپوزوم-پلی کاتیون-دی‌ان‌ای (LPD)، برای القای پاسخ ایمنی در موش BALB / c پرداخته شده است.

رئيس مرکز تحقيقات نانو فناوري دانشگاه علوم پزشکي مشهد اظهار داشت: ‌در این طرح ابتدا با استفاده از بیوانفورماتیک، پپتیدهای ایمونوژنیکی از پروتیین Her2/neu طراحی شد. سپس در داخل نانوذرات کاتیونی به نام LPD انکپسوله شده و در ادامه به موش‌های توموری شده تزریق شد. در انتها، سایز تومور و پاسخ ایمنی در این موش‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر محمود رضا جعفري خاطر نشان کرد: ‌با استفاده از این نانوذرات، پپتیدهای طراحی شده از دسترس پروتئازها دور مانده و با توجه به کاتیونی بودن نانوذرات، بهتر به سلول‌های دندریتیک عرضه می‌شدند. از همه مهمتر دوز تزریقی پپتید احاطه شده در لیپوزوم بسیار کمتر از تزریق همان پپتید به صورت آزاد است.

استاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد تصريح کرد:‌ نتایج حاکی از آن بود که با استفاده از این پپتیدها پاسخ ایمنی بسیار خوب و موثری علیه مارکرهای سرطان ایجاد شد و این پاسخ وقتی با لیپوزوم همراه می‌شدند، به طور معنی داری افزایش داشت

گفتنی است: نتايج این کار تحقیقاتی در مجله Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine به چاپ رسیده است.


منبع:وب دا