معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

مدیر دارو و مواد مخدر معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی فسا در خصوص باورهای غلطی که از داروهای تزریقی وجود دارد،گفت: براساس مطالعات سازمان جهانی بهداشت در کشورهای در حال توسعه سالانه 16000 میلیون تزریق با هدف اقدامات درمانی و یا بهداشتی تجویز می شود که از این تعداد 10-5 درصد تزریقات به منظور بهداشتی و 90 درصد تزریقات به منظور درمانی تجویز می شوند و این درحالیست که 70درصد این تزریقات غیر ضروری می باشند.

وی افزود: بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط مرکز ثبت عوارض دارویی  ، بیش از 50درصد عوارض به ثبت رسیده ناشی از مصرف داروهای تزریقی بوده است و ميزان تزريقات غيرايمن از 15درصد در منطقه اروپاي شرقي تا 50درصد درقاره آسيا متفاوت است.

دکتر صفورا محبی بیان داشت : وضعیت تجویز و مصرف داروهای تزریقی در ایران هم نشان می دهد 42درصد از بیماران مراجعه کننده به پزشکان داروهای تزریقی دریافت می کنند که در مورد برخی از پزشکان عمومی این رقم به 80درصد می رسد.

وی به عوارض داروهای تزریقی اشاره کرد و گفت: مشکل بودن خروج دارو از بدن در صورت بروز واکنش جانبی یا سمی، دو برابر بودن شانس عفونت و احتمال ورود میکروارگانیسم ها و توکسین های مرگبار به بدن بخشی از این عوارض است .

وی بر ضرورت آموزش به مردم درخصوص عوارض مصرف خودسرانه داروهای تزریقی تأکید کرد و گفت: در سال 91 معاونت غذا و دارو توانست با برپایی کلاس های آموزشی جهت اولیای مدارس و مربیان بهداشت و همچنین توزیع پمفلت های آموزشی به عامه مردم این اطلاع رسانی را انجام دهد و همچنین با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه به کادر درمانی نیز آموزش های لازم داده شد که امید است در سال 92 شاهد کاهش چشمگیر آمار تجویز و مصرف غیرمنطقی داروهای تزریقی باشیم.