معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

دکتر مصطفی قانعی در همایش شیمی صنعت با رویکرد تولید دارویی با بیان این مطلب گفت: اگر سرمایه‌گذاری در بخش خودرو که نتیجه آن افزایش تصادفات و مرگ و میر مردم بود را به دارو اختصاص می‌دادیم وضعیت بهتری داشتیم.

وی افزود: در سال 77 برای 5/3 درصد واردات دارو 14 درصد اعتبارات دارویی کشور اختصاص می‌یافت که این رقم برای سال 88 به حدود 40 درصد اعتبارات و امروز بیش از 50 درصد اعتبارات برای 5/3 درصد داروهای وارداتی اختصاص می‌یابد.

معاون تحقیقات و فناوری با بیان این که پنج میلیارد دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی به تولید دارو اختصاص یافته است، گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان در صورتی که صادرات دارو داشته باشند می‌توانند از صندوق توسعه ملی ارز دریافت کنند.

دکتر قانعی اضافه کرد: در صندوق نوآوری و شکوفایی نیز سه هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است که 95 درصد آن به حوزه سلامت اختصاص دارد.

وی ابراز داشت: اطلاعات تمامی شیمیدان‌ها و نیازهای مواد اولیه دارویی کشور در سامانه‌ای ثبت می‌شود و نقشه اجرایی تولید دارو باید به سندیکای داروسازی و انجمن‌ها سپرده شود تا با تغییر دولت‌ها برنامه‌ تغییر نکند.

معاون تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: امروز باید تمام پایان نامه‌ها در جهت تولید دارو ارائه شوند.


منبع:وب دا