معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

ويتامين C‌ به ويژه افرادي كه تحت تنش‌هاي فيزيكي هستند را در برابر سرماخوردگي محافظت مي‌كند.

نتايج پنج كارآزمايي تصادفي روي تعدادي از افراد با تنش‌هاي فيزيكي سنگين كوتاه مدت نشان داد مصرف ويتامين C‌ توسط آنها مي‌تواند بروز سرماخوردگي را تا 50 درصد كاهش دهد.

نتايج حاصل اين مطالعه بيان مي‌كند كه سه نمونه از آزمايشات انجام شده شامل بررسي دوندگان ماراتن، بچه‌هاي مدرسه سوئيس در اردوگاه اسكي و سربازان كانادايي طي انجام ورزش هنگام زمستان بوده است.

نتايج ديگر اين مطالعه علاوه بر اين افزود: يافته‌هاي به دست آمده از يك كارآزمايي جديد كه به طور تصادفي روي شناگران نوجواني كه به صورت رقابتي شنا مي‌كردند نشان داد ويتامين C طول مدت سرماخوردگي در مردان را تا نصف كاهش مي‌دهد.

براساس اين گزارش محققان ضمن بيان اين كه دوزهاي منظم ويتامين C  از 1 گرم در هر روز و يا بيشتر از آن به طور متوسط نيز طول مدت سرماخوردگي در بزرگسالان را 8 درصد و در بچه‌ها 18 درصد كاهش مي‌دهد افزودند: اگرچه اين يافته‌ها به روشني نشان مي‌دهد كه ويتامين C‌ داراي اثرات بيولوژيكي بر روي سرماخوردگي است اما مصرف روزانه آن براي كوتاه كردن دوره سرماخوردگي به نظر نمي‌رسد معقول باشد چرا كه به طور متوسط بزرگسالان دفعات كمتري در سال به سرماخوردگي مبتلا مي‌شوند و كودكان اغلب 6 بار در سال ممكن است به سرماخوردگي مبتلا شوند.

منبع:وب‌دا، به نقل از نشريه ساينس ديلي