معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

اولین همایش آزمایشگاههای همکار و مجاز سراسرکشور در محل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران درحال برگزاری می باشد.

در این همایش یک روزه جناب آقای دکتر شیبانی رئیس سازمان غذا و دارو درخصوص برون سپاری و اهمیت آزمایشگاههای همکار و مجاز، جناب آقای دکتر رستگار رئیس مرکز آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو درخصوص برون سپاری و نقش دانشگاهها و سرکار خانم دکتر حاج محمودی رئیس آزمایشگاههای کنترل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران درخصوص سیاستگذاری و برنامه های آینده آزمایشگاههای همکار و مجاز به ایراد سخنرانی پرداختند.

در ادامه میزگردی درمورد فعالیتهای دبیرخانه آزمایشگاهها، نقش تضمین کیفیت در ارتقاء آزمایشگاههای همکار و مجاز، نحوه تعیین سطح و چالش ها و پیشنهادات در آزمایشگاههای همکار و مجاز و با حضور خانم دکتر حقگو، خانم مهندس مهجوریان، خانم مهندس سمیعی، آقای مهندس جعفرزاده و خانم دکتر فرامرزی برگزار گردید.

همچنین در این همایش از آزمایشگاههای همکار مرجعان خاتم کرمان، پرتو بشاش، نمونه آزمای پاسارگاد، بهشت آئین و تستا مشهد با اهدای لوح کیفیت ،تقدیر و تشکر بعمل آوردند.