معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

عدم آگاهی از طریقه صحیح مصرف قطره یا پماد چشمی باعث ورود میکروب جدید به چشم می شود.

مدیر دارو و مواد مخدر معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی فسا ضمن بیان این مطلب در خصوص داروهای چشمی گفت: بعضا دیده شده فرد به دلیل عدم آگاهی از طریقه صحیح مصرف قطره یا پماد چشمی باعث ورود میکروب جدید به چشم شده است لذا دانستن این مطلب بسیار اهمیت دارد که هرگز به سر پماد یا قطره دست زده نشود و از تماس آن با چشم جلوگیری شود و همچنین به دلیل استریل بودن فرآورده های چشمی مدت نگهداری آن ها بعد از باز شدن دربشان محدود می باشد.

دکتر صفورا محبی در خصوص طریقه صحیح استفاده از قطره چشمی گفت: چند نکته قبل از استفاده دارای اهمیت است و آن اینکه پیش از استفاده حتما دست ها با آب و صابون شسته شود، قبل از مصرف ظرف دارو را در دست نگاه داشته تا به دمای بدن برسد و در صورت استفاده از لنز تماسی آنرا از چشم خارج کرد.

مدیر دارو و مواد مخدر معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی فسا افزود: بهترین طریقه مصرف این است که سر به سمت عقب متمایل شود و پلک پائین به پایین کشیده شود تا شیاری ایجاد شود. در حالی که به بالا نگاه می شود قطره در چشم ریخته شود و سعی شود تا 30 ثانیه پلک زده نشود.سپس به آرامی چشم به مدت 1 تا 2 دقیقه بسته نگاه داشته شود.

وی در خاتمه گفت: بهتر است از فرد دیگری برای چکاندن قطره در چشم کمک گرفته شود ودر صورت مصرف بیش از یک داروی چشمی حداقل 10 دقیقه بین مصرفشان فاصله بیفتد.