معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

دکتر محمد حسن طریقت منفرد درباره اجرای طرح پزشک خانواده نیز اظهار داشت:  رئیس‌جمهور اجرای این برنامه را به من تکلیف کرده است و تلاش می‌کنم آن را به نحو احسن انجام دهم.

وی افزود: همواره آرزویم به عنوان یک پزشک، اجرای برنامه پزشک خانواده است چرا که بهداشت و درمان بدون پزشک خانواده سر و سامان نمی‌گیرد.