معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

كلیه واحدهای تولیدی محصولات غذائی آشامیدنی موظف به رعایت 
این  دستورالعمل در برچسپ گذاری محصولات خود می باشند.

پیوست ها:

Labeling.pdf حجم فایل:1.44 مگابایت