معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

نحوه ارزیابی و رتبه بندی جامع واحدهای تولیدکننده محصولات غذایی و آشامیدنی

نحوه ارزیابی و رتبه بندی جامع واحدهای تولیدکننده محصولات غذایی و آشامیدنی                                                                                   دستورالعمل اجرایی شرایط و نحوه ارزیابی و رتبه بندی واحد های تولیدکننده مواد و فرآورده های غذایی و آشامیدنی                                                              ...