معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

معاونت غذا و دارو

معرفی معاونت :

 

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر مریم بهمنیار

معاون غذا و دارو

دکتر شعله خانی 

مدیر دارو و مواد مخدر

دکتر فهیمه خیاط

مسئول واحد مکمل ،داروهای طبیعی ،سنتی و شیر خشک رژیمی

مهندس زهرا مجدی

مدیر نظارت بر مواد خوراکی و آشامیدنی 

مهندس هاجر گرمسیریان 

مدیر تجهیزات پزشکی

مهندس سارا اسدی

مدیر آزمایشگاه

دکتر فهیمه خیاط   مسئول واحد تحقیق و توسعه

 

 

شرح وظایف معاونت

 • نظارت و اعلام مقررات مربوط به تاسیس مراکز تولید ، توزیع و نگهداری مواد داروئی ،غذائی آرایشی و بهداشتی .
 • بررسی و تنظیم مدارک با توجه به ضوابط مربوط به تاسیس مراکز تولید و توزیع مواد داروئی و غذائی ، آرایشی و بهداشتی و و طرح موضوع دركمیته فنی قانونی .
 • نظارت و اعلام ضوابط مربوط به ایمنی تاثیر بسته بندی برچسب گذاری و تبلیغات محصولات غذائی ، آشامیدنی و ارایشی و بهداشتی .
 • بررسی در زمینه بهبود روشهای نگهداری و عرضه و فروش محصولات داروئی ، آشامیدنی و بهداشتی و نظارت بر حسن جریان امور.
 • جمع آوری و نگهداری و بررسی اطلاعات و آمار و مدارک مربوط به محصولات داروئی ، خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی .
 • نظارت بر نحوه اجرای دقیق تولیدکنندگان محصولات در مورد ضوابط و شهرستانداردهای تعیین شده برای مواد افزودنی کمکی و همچنین استعمال رنگهای مجاز و مواد بسته بندی و اعمال کنترل مداوم محصولات از لحاظ صلاحیت کمی و کیفی .
 • نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات درمورد آزمایشگاه های کنترل مواد غذائی داروئی و بهداشتی
 • نظارت بر روش کار موسسات تولیدی و توزیع مواد داروئی ، خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی.
 • نظارت بر امور داروئی داروخانه های شهرستان .
 • کنترل موجودی دارو ، با توجه به نیاز مصرف واحدهای درمانی .
 • نظارت بر درخواست و موجودی دارو و اعمال نظارت فنی در مورد داروی تاریخ دار.
 • نظارت بر نحوه نگهداری داروهای خاص و مواد اعتیادآور و حسن اجرای امور .
 • تامین و تدارك داروی مورد نیاز شهرستان از طریق شركتهای دارویی و یا  بصورت مستقیم از سایز مراكز مثل هلال احمر،شركت سهامی دارویی
 • نظارت بر امر توزیع صحیح دارو از طریق سهمیه های مصوب برای واحدهای خصوصی و دولتی
 • نظارت بر امر عرضه دارو در سطح داروخانه های خصوصی و دولتی
 • تامین و تدارك داروهای بیماران خاص و فوق تخصصی و سرطانی
 • بررسی نیاز مناطق و اقدام به تاسیس داروخانه در مناطق مورد نیاز جهت دسترسی تسهیل شده مردم به دارو
 • نظارت بر امر تدارك تجهیزات پزشكی مصرفی بیمارستانها از نظر كیفیت و قیمت
 • پشتیبانی بیمارستانها در مواقع بحرانی و حوادث غیر مترقبه
 • نظارت بر مصرف صحیح دارواز طریق كمیته تجویزو مصرف منطقی دارو و سعی در كاهش میانگین اقلام دارویی نسخ تا سطح استاندارد كشوری و جهانی
 • ارائه اطلاعات دارویی مورد نیاز مردم و پزشكان و پیراپزشكان در زمینه دستیابی به دارو و اطلاعات علمی مورد نیاز
 • برخورد با پدیده قاچاق دارو از طریق وظایف مصوب در ستاد مبارزه با قاچاق دارو
 • نظارت مستمر بر فرآورده های غذایی ،بهداشتی و آرایشی تولیدی در كارخانجات شهرستان
 • نظارت دقیق به امر صادرات  مواد غذایی از طریق صدور گواهی بهداشتی
 • انجام آزمایشات لازم جهت تایید سلامت و كیفیت مواد غذایی و بهداشتی و آرایشی روی نمونه های ارسالی  و نمونه برداری شده

 

 

 

رسالت 

معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی فسا بر آن است در راستای تأمین سلامت و حفظ کرامت انسانی مردم شهرستان خدمات دارویی ، غذایی، آرایشی و بهداشتی به نحوی ارائه گردد که همواره بهترین مواد دارویی ، غذایی، آرایشی و بهداشتی با بالاترین کیفیت و ایمنی در بهترین شرایط تولید، عرضه ، صادر و یا وارد گردد و پاسخگوی نیازها و سؤالات مردم در زمینه امنیت و سلامت تغذیه ای آن ها باشد.

چشم انداز

ارائه بهترین خدمات دارویی و غذایی به مردم شهرستان فسا بطوریکه همواره بهترین مواد دارویی ، غذایی، آرایشی و بهداشتی با بالاترین کیفیت و ایمنی و با مناسبترین قیمت در زمان لازم و منطقی ترین شیوه مصرف به آنها ارائه گردد.

 

برنامه عملیاتی معاونت غذا دارو