معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی فسا

مقاومت آنتی بیوتیکی یکی از مهمترین معضلات بهداشتی جامعه امروز است، این مساله به طور آشکار باعث خطر برای افرادی می شود که عفونت ساده ای داشته و در صورت درمان تحت نظارت پزشک می توانستند به خوبی بهبود یابند، اما با مصرف نابجای آنتی بیوتیک در دفعات قبل باعث بی تاثیر شدن این داروها شده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش وب دا، دکتر صفورا محبی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكی فسا در مورد فاجعه مقاومت آنتی بیوتیکی در جهان گفت: آنتی بیوتیک ها از طریق مقابله با عوامل بیماری زا باعث بقای زندگی می شوند ،اما برخی باکتری ها، آنقدر قوی می شوند که می توانند مقابل این داروها مقاومت کنند و در نتیجه داروها به خوبی عمل نکنند، این یعنی مقاومت آنتی بیوتیکی.در این صورت انواع قوی تر باکتری ها کشته یا متوقف نمی شوند ، بلکه می مانند ،رشد می کنند و گسترش پیدا می کنند. این بار دیگر باکتری ها سخت تر کشته یا متوقف می شود . مقاومت آنتی بیوتیکی یکی از مهمترین معضلات بهداشتی جامعه امروز است این مساله به طور آشکار باعث خطر برای افرادی می شود که عفونت ساده ای داشته و در صورت درمان تحت نظارت پزشک می توانستند بخوبی بهبود یابند ،اما با مصرف نابجای آنتی بیوتیک در دفعات قبل باعث بی تاثیر شدن این داروها شده اند.

دكتر محبی در مورد نتیجه آنكه زمانی آنتی بیوتیک نتواند تاثیر کند، گفت: بیماری طولانی تر می شود ، بیماری پیچیده تر می شود ، مراجعه متعدد به پزشک یا حضور طولانی در بیمارستان را به دنبال خواهد داشت ، چه بسا عفونت های مقاوم منجر به مرگ شوند یا حداقل منجر به عفونتی شوند كه نیاز به داروهای گرانتر و با عوارض بیشتر داشته باشد. فقط خود بیماران تنها کسانی نیستند که از این نتیجه رنج میبرند ،بلکه افراد سالم جامعه هم ضربه خواهند خورد.باکتریهای مقاوم بسرعت بین اعضای خانواده  ،همکاران گسترش خواهد یافت و سلامت افراد جامعه با گونه بیماری زای جدیدی که به سختیی و با هزینه زیاد درمان می شود،تهدید خواهد شد.

دكتر محبی ادامه داد: استفاده بیش از حد یا نادرست از آنتی بیوتیک ها ،یعنی مشارکت در گسترش مقاومت باکتری ها كه برای مقابله با این پدیده در صورت داشتن بیماری ویروسی نباید از پزشک تقاضای آنتی بیوتیک كرد و پزشک را برای تجویز آنتی بیوتیک تحت فشار قرار ندهیم. در صورت داشتن عفونت دوره درمان را حتی در صورت بهبودی کامل کنیم در غیر این صورت باکتری ها بطور کامل از بین نمی روند و باکتری های باقی مانده باعث عفونت مجدد می شود که ممکن است این بار مقاوم شده و دیگر به آنتی بیوتیک ها جواب ندهد. داروهای باقی مانده را دور بریزیم و برای روز مبادا ذخیره نکنید، زیرا آنتی بیوتیک تجویزی روی همان عفونت بخصوص موثر و صرفا برای آن ایام تجویز شده است.  دارو را در ساعات معین شده توسط پزشک یا داروساز مصرف کنیم زیرا آنتی بیوتیک زمانی موثر خواهد بود که به طور منظم مصرف شود. آنتی بیوتیک های خود را به دیگرن پیشنهاد نکنیم حتی اگر علائم با ما یکسان باشد زیرا ممکن است برای بیماری آنها مناسب نباشد .دریافت داروی اشتباه ممکن است درمان صحیح را به تاخیر بیندازد و باکتری ها در این فاصله تکثیر پیدا کند. در مورد نحوه مصرف آنتی بیوتیک ها با پزشک یا داروساز مشاوره كنیم زیرا مصرف نادرست آنها می تواند جذب آنها را تحت تاثیر بیندازد و باعث کاهش یا حذف اثر آنها شود. درصورت فراموش کردن دوز مصرفی یا اشتباه در مصرف،  با پزشک یا داروساز مشاوره شود. زیرا زمانی آنتی بیوتیک به درستی مصرف شود بهترین کار برای سلامت خود، خانواده و اطرافیان انجام شده.