معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

fdo3

امور داروخانه ها

ریکال دارو

ریکال دارو ردیفعنوانشرکت تولید کننده/پخش کنندهتاریخملاحظاتدستورالعمل پیوست 1 انواع پدالکلی   1396/12/12   دریافت 1 انواع روغن کیمیای شفای ایرانیان 1396/11/11   دریافت 2 ایرون پلاس وپودرلاغری نیاک و هلسی 1396/11/11   دریافت 3 ریکال ...

داروسازی طبیعی

داروسازی طبیعی پمفلت طلای سبز آیین نامه داروخانه های طبیعی آیین نامه صدور پروانه تاسیس واحد های تولید داروهای گیاهی   لیست داروهای گیاهی مجاز   لیست فرآورده های سنتی