معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

تماس با ما

به گزارش وب دا ؛ روسای دانشگاه های علوم پزشکی و معاونان غذا و داروی کلان منطقه پنج کشور در بوشهر گرد هم آمدند تا با هم اندیشی و تبادل آرا، در مسیر توسعه خدمات این حیطه از معاونت های غذا و داروی این کلان منطقه کشوری، گام بردارند.

دکتر علیرضا عسکری رییس دانشگاه و خانم دکترصفورا محبی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی فسادر این نشست دو روزه که با حضور دکتردیناروند رییس سازمان غذا ودارو برگزار گردید ، شرکت داشتند.

کلان منطقه پنج کشور، به مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حضور دانشگاه های علوم پزشکیهرمزگان، بوشهر، یاسوج، فسا، جهرم، لار و گراش،از سال گذشته کار خود را آغاز کرده و با حضور روسای دانشگاه ها و مسوولان معاونت های گوناگون دانشگاه ها، در نشست های متوالی راهکارهای ارتقای سلامت در این کلان منطقه کشوری ارزیابی می شود.

دکتر رسول دیناروند رییس سازمان غذا و دارو در دومین روز از همایش روسا و معاونان غذا و داروی کلان منطقه پنج کشور کاهش هزینه واردات دارو با وجود افزایش نرخ ارز را مهم ترین دستاورد وزارت بهداشت در حوزه غذا و دارو عنوان کرد.

دکتردیناروند افزود: تامین 97درصدی داروی بیماران در بیمارستان ها، از دیگر دستاوردهای مهم سازمان غذا و دارو در اجرای طرح تحول نظام سلامت بود.