معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی فسا

ردیفعنوانشرکت تولید کننده/پخش کنندهتاریخملاحظاتدستورالعمل پیوست
1 انواع پدالکلی   1396/12/12   دریافت
1 انواع روغن کیمیای شفای ایرانیان 1396/11/11   دریافت
2 ایرون پلاس وپودرلاغری نیاک و هلسی 1396/11/11   دریافت
3 ریکال محصولات گیاهی نوش داروی سبلان 1396/11/11   دریافت
4 ریکال فراورده های کرم نوشداروی توسن 1396/11/11   دریافت
5 ریکال محصولات گیاهی فروشگاه عطاری رامسر-دکترخادم 1396/11/11   دریافت
6 روغن خراطین نوشاد گنجینه عصاره طبیعت 1396/11/11   دریافت
7 روغن شترمرغ رویان پالیز 1396/11/07   دریافت
1 شربت رازیانه احسان - 1396/08/13   دریافت
2 محصولات بدون مجوز کیمیا گران راز طبیعت 1396/06/29   دریافت
3 محصولات بدون مجوز کیمیا گران راز طبیعت 1396/06/29   دریافت
4 کلرمایسین داروپخش 1396/05/01   دریافت
5 هایپرسالین - 1396/05/01   دریافت
6 پیاسکیدین پوراطب 1396/05/01   دریافت
7 ژل زخم بستر   1396/05/01   دریافت
8 شیر خشک نان 1   1396/04/28   دریافت
9 رتپلیز - 1396/04/20   دریافت
10 پیاسکلیدین - 1396/04/20   دریافت
11 پیاسکلیدین - 1396/04/20    
12 فلوراژین اهران تجارت 1396/03/22   دریافت
13 RETEPLASE - 1396/03/22   دریافت
14 ISICOM مداوا 1396/03/22   دریافت
15 زولپیدوم - 1396/03/03   دریافت
16 ویتامین ث اریا روناک 1396/03/03   دریافت
17 دم نوش تکسو - 1396/03/03   دریافت
18 DYSPORT - 1396/03/03   دریافت
19 البوین 20% BIOTEST 1396/03/03   دریافت
20 البوین 20% BAXTER 1396/03/03   دریافت
21 بسته ضد ریزش مو BK - 1396/03/03   دریافت
22 روغن شتر مرغ - 1396/03/03   دریافت
23 vigrx شهاب 1396/03/03   دریافت
24 caltrex پوراطب 1396/03/03   دریافت
25 سوپرتین پویا دانش - 1395/11/17   دریافت
26 انتی ایمپوتنسی رویان پژوهان 1395/11/17   دریافت
27 PIASCLEDINE پوراطب 1395/11/17   دریافت
28 یوتروپین LG 1395/11/17   دریافت
29 آلوپورپتول راموفارمین 1395/11/17   دریافت
30 ویتامین ث پوراطب 1395/11/17   دریافت
31 لانسوپرازول - 1395/09/01   دریافت
32 free base - 1395/08/26   دریافت
33 دگزامتازون - 1395/07/13   دریافت
34 herceptin150 - 1395/06/21   دریافت
35 لیدوکایین   1395/06/21   دریافت
36 کتوتیفن - 1395/06/21   دریافت
37 sandostatin lar   1395/06/21   دریافت
38 - ارمان دارو رسان غرب 1395/06/21   دریافت
39 کاسیا   1395/06/21   دریافت
40 امپی سیلین - 1395/05/24   دریافت
41 شربت های خوراکی - 1395/05/24   دریافت
42 امپی سیلین - 1395/05/24   دریافت
43 کلسیم د - 1395/05/24   دریافت
44 مایع لنز elegance - 1395/05/24   دریافت
45 فنیل افرین - 1395/05/24   دریافت
46 شربت های خوراکی شرکت داروسازی خوارزمی 1395/04/23   دریافت
47 TRIENTINE - 1395/04/23   دریافت
48 شربت های خوراکی داروسازی رازی 1395/04/15   دریافت
49     1395/04/15    
50 کپسول لاغری رگال مهداروی طوبی 1395/04/15   دریافت
51 امپول نخاعی ابوریحان 1395/04/15   دریافت
52 امپول نخاعی داروپخش 1395/04/15   دریافت
53 مگلومین آنتی موات - 1395/01/17   دریافت
54 caltrex calcium 500 - 1395/02/15   دریافت
55 سه گانه اهورا دارو 1395/02/25   دریافت
56 دیفن هیدارمین کامپاند - 1395/01/29   دریافت
57 پنی سیلین - 1395/02/13   دریافت
58 ostivone rx bone - 1395/02/15   دریافت
59 دیفن هیدرامین - 1394/09/28   دریافت
60 utropin --- 1394/07/27   دریافت
61 xelodalacquered --- 1394/07/18   دریافت
62 اریترومایسین actavis 1394/07/18   دریافت
63 دکستروز 3/33و سدیم کلراید 3 % - 1394/06/18   دریافت
64 BETAMETAZON --- 1394/06/07   دریافت
65 MCG ROTEX MEDICA 1394/07/15   دریافت
66 yasmin ---- 1394/06/25   دریافت
67 dad bas --- 1394/06/14   دریافت
68 المونیوم ام جی سها 1394/07/01    
69 اریترومایسین - 1394/06/17   دریافت
70 XANAX   1394/05/25   دریافت
71 XANAX   1394/05/25   دریافت
72 برچسب اصالت غیر مجاز   1394/05/25   دریافت
73 ریکال لیدوکایین   1394/05/25   دریافت
74 ریکال کاربامازپین   1394/05/25   دریافت
75 ریکال لیدوکاءین   1394/05/25   دریافت
76 داروی چشمی ب   1394/05/25   دریافت
77 جمع آوری پدهای   1394/05/25   دریافت
78 جمع اوری امپول فنتانیل   1394/05/25   دریافت
79 جمع اوری آمپول 5/ فنتانیل شرکت ابوریحان   1394/05/25   دریافت
80 جمع آوری محلول شستشوی لنز GINZA   1394/05/25   دریافت
81 ریکال ویال SANDOSTATIN LAR 1/10/93   1394/05/25   دریافت
82 ریکال محلول یک سوم،دوسوم   1394/05/25   دریافت
83 مجوز تولید اسپری لیدوکایین   1393/05/25   دریافت
84 جمع آوری محصولات پارت دارو   1394/05/25   دریافت
85 جمع آوری ویال آمینوون   1393/05/25   دریافت
86 جمع آوری وریکال پماد فلوئوسینولون   1394/05/25   دریافت
87 فراورده های مکمل با نشان تجاری MT NUTRITION   1394/05/25   دریافت
88 ریکال بتامتازن   1394/05/25   دریافت
89 ریکال دیکلوفناک   1394/05/25   دریافت
90 ریکال و جمع اوری اکسی پنتال   1394/05/25   دریافت
91 ریکال و جمع اوری ویتامین کا   1394/05/25   دریافت
92 ریکال و جمع اوری GRATRIL   1394/05/25   دریافت
93 ریکال قرصهای جوشان با مارک HANSAL   1394/05/25   دریافت
94 ریکال مکمل MT NUTRITION   1394/05/25   دریافت
95 ریکال و جمع اوری بلیستر کپسول گاباپنتین 100 میلی گرمی   1394/05/25   دریافت
96 ریکال قطره آیرویت -سولفات آهن   1393/05/25   دریافت
97 ریکال قرص ASAپخش رازی   1393/05/25   دریافت
98 ریکال دارو   1393/05/25   دریافت
99 ریکال آمپول هگزام   1393/05/25   دریافت
100 ریکال محصول joint REX   1394/05/25   دریافت
101 ریکال آمپول ویتامین Kپخش هجرت   1394/05/25   دریافت
102 ریکال گوش پاک کن آرتا   1393/05/25   دریافت
103 اسپری لیدوکایین   1394/05/25   دریافت
104 آمپول مگلوسان   1394/05/25   دریافت
105 ریکال دارو   1393/05/25   دریافت
106 لغو ریکال شربت متادون   1393/05/25   دریافت
107 جمع آوری و ریکال آمپول   1393/05/25   دریافت
108 ریکال دارو شرکت پخش رازی   1394/05/25   دریافت
109 ریکال آمپول ویتامینK1   1394/05/25   دریافت
110 جمع آوری ویال ایمی پنم سیلاستین   1393/05/25   دریافت
111 ریکال کلاریترومایسین   1393/05/25   دریافت
112 ریکال ویال ایمی پنم اسیلاستین   1393/05/25   دریافت
113 ریکال سرم 3/2،3/1   1394/05/25   دریافت
114 ریکال قرص پاروکستین   1394/05/25   دریافت
115 ریکال سرم   1393/05/25   دریافت
116 ریکال آمپول گرانیسترون   1393/05/25   دریافت
117 ریکال شربت تئوفیلین   1394/05/24   دریافت
118 ریکال آمپول مگلوسان   1394/05/24   دریافت
119 ریکال الکل اتیلیک اتحادیه   1394/05/24   دریافت
120 ریکال آمپول بیکربنات سدیم   1394/05/24   دریافت
121 ریکال قطره گوشی الکل بوریکه 2درصد   1394/05/24   دریافت
122 پروانه ساخت روغن شترمرغ   1394/05/24   دریافت
123 ریکال قرص دوتاستراید   1394/05/24   دریافت
124 ریکال قرص متادون   1394/05/24   دریافت
125 ریکال داروی تقلبی هرسپتین شرکت رک   1394/05/24   دریافت
126 ریکال ایمونوگلوبولین وتیوگلوبولین   1393/05/24   دریافت
127 ریکال استامینوفن   1393/05/24   دریافت
128 ریکال دارو   1394/05/24   دریافت
129 ریکال ویال مروپنم   1394/05/24   دریافت
130 ریکال قرص استامینوفن 325 میلی گرم   1394/05/24   دریافت
131 ریکال داروی تقلبی یاسمین   1394/05/24   دریافت
132 ریکال روغن شترمرغ ساحره   1394/05/24   دریافت
133 ریکال و جمع آوری لیدوکایین   1394/05/24   دریافت
134 ریکال کپسول چاق کننده اکسیر   1394/05/24   دریافت
135 ریکال ویال سیسپلاتین   1394/05/24   دریافت
136 ریکال ویال تیوپنتال 5/ میلی گرمی و یک گرمی Kwality   1394/05/24   دریافت
137 ریکال شربت وی بی فلاور   1394/05/24   دریافت
138 ریکال شربت گیاهی سنارز   1394/05/24   دریافت
139 ریکال شیر ببلاک   1394/05/24   دریافت
140 ریکال محصولات با نام تجاری راز گل سرخ   1394/05/24   دریافت
141 ریكال مایع سفیدكننده و جرمگیر احسان   1394/05/24   دریافت
142 ریكال ایمونوگلوبولین ضدهپاتیت ب شركت سی اس ال   1394/05/24   دریافت
143 ریکال لیدوکایین   1394/05/24   دریافت
144 ریکال تقویت کننده موی سر طلسم   1394/05/24   دریافت
145 ریکال فراورده کلستردیوم بوتولینیوم   1394/05/24   دریافت
146 ریکال چسب میخچه   1394/05/24   دریافت
147 ریكال و جمع اوری قرص بوپونورفین2 میلی گرمی   1394/05/24   دریافت
148 ریكال ویال تیوپنتال5/و1گرمی   1394/05/24   دریافت
149 ریكال سفتریاكسون   1392/05/24   دریافت
150 ریكال و جمع آوری محصولات دارویی دكتر روازاده   1392/05/24   دریافت
151 توقف ریكالliver care   1394/05/24   دریافت
152 ریكال آنژیوكت   1392/05/24   دریافت
153 ریكال دارو   1394/05/24   دریافت
154 ریكال قرص زیرزبانی بوپونورفین   1394/05/24   دریافت
155 ریكال و جمع آوری كرم رزماری   1394/05/24   دریافت
156 پودر تقلبی اكوفن   1394/05/24   دریافت
157 ریكال شیرخشك اطفال هومانا   1394/05/24   دریافت
158 ریكال قرص چربی سوز اكسی الیت   1394/05/24   دریافت
159 ریكال دارو پخش رازی   1394/05/24   دریافت
160 ریكال جعبه دارویی پنیسیلیوم   1394/05/24   دریافت
161 ریكال ویال آمپی سیلین   1392/05/24   دریافت
162 ریكال شامپو كلیر   1392/05/24   دریافت
163 ریكال سرنگ   1392/05/24   دریافت
164 ریكال نوفلو   1392/05/24   دریافت
165 ریکال تونیک موی سر طلسم   1392/05/24   دریافت
166 ریکال کپسول دوکسپین   1392/05/24   دریافت
167 ریکال مایع شستشوی لنز تقلبی   1394/05/24   دریافت
168 ریکال دمنوش گیاهی   1394/05/24   دریافت
169 شکستگی روکش قرص دایجستیو   1394/05/24   دریافت
170 ریکال دارو پخش رازی   1394/05/24   دریافت
171 عدم توزیع و ریکال مکمل ژریاتریک فارماتون   1394/05/24   دریافت
172 تغییر قیمت دارو پخش هجرت   1394/05/24   دریافت
173 ریكال مكمل ژریاتریك   1394/05/24   دریافت
174 ریکال پودر لباس شویی غیر مجاز   1392/05/24   دریافت
175 ریکال آرایشی غیر مجاز (2)   1392/05/24   دریافت
176 ریکال آرایشی غیر مجاز   1394/05/24   دریافت
177 ریکال روغن شتر مرغ با نام تجاری آریا کن   1394/05/24   دریافت
178 ریکال بهداشتی غیر مجاز 14/5/92   1394/05/24   دریافت
179 ریکال آمپول بتامتازون دارای تار مو 12/4/92   1394/05/24   دریافت
180 ریکال محصولات شرکت سپیده ماهان با نام حلزون و نیوتودی 12/4/92   1394/05/24   دریافت
181 ریکال آمپول بتامتازون 18/4/92   1394/05/24   دریافت
182 ریکال محلول تزریقی دکستروز و سدیم کلراید 28/3/92   1394/05/24   دریافت
183 ریکال ویال پیپراتاز 28/3/92   1394/05/24   دریافت
184 ریکال قرص جوشان ویتامین ث 28/3/92   1394/05/24   دریافت
185 ریكال شربت هیدروكسی زین   1394/05/24   دریافت
186 ریكال ویال پیپراتاز 25/3/92   1394/05/24   دریافت
187 ریکال شرکت فدک شیمی 19/3/92   1394/05/24   دریافت
188 ریکال فرآورده بهداشتی 20/30/92   1394/05/24   دریافت
189 ریکال فرآورده بهداشتی غیر مجاز 7/3/92   1394/05/24   دریافت
190 ریکال دستمال توالت آلند و یگانه 6/3/92   1394/05/24   دریافت
191 ریکال مایع ظرف شویی سلیکا 8/3/92   1394/05/24   دریافت
192 ریکال ژل لوبریکنت (بلژر) 30/2/92   1394/05/24   دریافت
193 ریکال گاباپنتین 22/2/92   1394/05/24   دریافت
194 ریکال محلول تزریقی سدیم کلراید 21/2/92   1394/05/24   دریافت
195 ریکال پماد سیاه اکتیول 24/2/92   1394/05/24   دریافت
196 ریکال نرمال سالین 11/2/92   1394/05/24   دریافت
197 ریکال آنتی پروستا ساخت شرکت قائم دارو 4/2/92   1394/05/24   دریافت
198 قرص لوترونین 25%میكروگرم شركت ایران هورمون سری ساخت 101   1394/05/24    
199 قرص لوترونین 25%میكروگرم شركت ایران هورمون سری ساخت 101   1394/05/24    
200 فلورواوراسیل 250 ساخت شركت Nani-Pharmaceuticalsسری ساخت n-2331   1394/05/24   دریافت
201 پودر آنتی پروستودایتی   1394/05/24   دریافت
202 XANAX   1394/05/14   دریافت
203 برچسب اصالت غیر مجاز   1394/05/14   دریافت
204 ریکال لیدوکایین   1394/05/14   دریافت
205 ریکال کاربامازپین   1394/05/14   دریافت
206 ریکال لیدوکائین   1394/05/14   دریافت
207 داروی چشمی بواسیزوماب   1394/05/14   دریافت
208 جمع آوری پدهای الکلی   1394/05/14   دریافت
209 جمع آوری محلول شستشوی لنز   1394/05/14 GINZA دریافت
210 جمع آوری محصولات   1393/10/06 LANTUS دریافت
211 ریکال ویال   1393/10/01 SANDOSTATIN LAR دریافت
212 ریکال محلول یک سوم،دوسوم   1393/10/03   دریافت
213 مجوز تولید اسپری لیدوکایین   1393/10/01   دریافت