معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

fdo3

قوانین و مقررات

ریکال دارو

ریکال دارو ردیف عنوان شرکت تولید کننده/پخش کننده تاریخ ملاحظات دستورالعمل پیوست 1 شربت رازیانه احسان - 1396/08/13 دریافت 2 محصولات ...

داروسازی طبیعی

داروسازی طبیعی پمفلت طلای سبز آیین نامه داروخانه های طبیعی آیین نامه صدور پروانه تاسیس واحد های تولید داروهای گیاهی   لیست داروهای گیاهی مجاز   لیست فرآورده های سنتی