معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

داروسازی بیمارستانی

لیست داروهای بیمارستانی

فرایند تهیه تجهیزات مصرفی و ملزومات پزشكی در بیمارستان

فرایند تهیه دارو در بیمارستان در صورت موجود نبودن دارو در داروخانه

فرایند تهیه دارو در بیمارستان

فرایندتهیه داروی مخدر بیمارستان

فرآیند تجویز منطقی 5 داروی پر هزینه

گاید لاین 5 داروی پرهزینه

فرم درخواست 5 داروی پرهزینه

فارماکوپه بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

فارماکوپه بیمارستان دکتر شریعتی

طبقه بندی AHSF داروهای بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

طبقه بندی مارتیندل داروهای بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

لیست داروهای پرخطر بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

لیست داروهای حیاتی /آنتی دوت بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

لیست داروهای یخچالی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

لیست داروهای مشابه بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

لیست داروهای ضروری بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

لیست داروهای خود به خود متوقف شونده بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

 

 پروتکل آنتی بیوتیک پروفیلاکسی قبل از اعمال جراحی

 پروتکل درمان تجربی عفونت های بیمارستانی

 


ماهنامه شماره 1
ماهنامه شماره 2
ماهنامه شماره 3
ماهنامه شماره 4
ماهنامه شماره 5
ماهنامه شماره6
ماهنامه شماره 7
ماهنامه شماره8
ماهنامه شماره 9
ماهنامه شماره 10
ماهنامه شماره 11