معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

fdo3

فرم ها و آیین نامه ها

انیمیشن

انیمیشن انیمیشن (مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها و خطر بروز مقاومت میکروبی) انیمیشن (عوارض مصرف غیر منطقی داروهای تزریقی ) انیمیشن (فرهنگ مصرف صحیح مکمل های غذایی _ورزشی ) انمیشن ماجراهای متی مترسک (مسمومیت با قرص برنج) انیمیشن ماجراهای متی مترسک (مسمومیت با ...

بازآموزی

بازآموزی واحد آموزش   باز آموزی اشکال دارویی  باز آموزی فارماکو ویژیولانس باز آموزی طلای سبز  باز آموزی داروهای تزریقی بازآموزی آنتی بیوتیک ها و مقاومت میکروبی باز آموزی مواد مخدر باز آموزی داروهای تحت کنترل باز آموزی انواع مسمومیت ها باز آموزی کالاهای ...

کارهای چاپی

کارهای چاپی کارهای چاپی  کتابچه جیبی ماجراهای لوکا و دوستانش(قرص کپسول) جلد اول  کتابچه جیبی ماجراهای لوکا و دوستانش (اشکال دارویی موضعی) جلد دوم  کتاب قصه متی مترسک در سیاره کی کی، کی کی ها بسته شناخت انواع مسمومیت ها و راه های پیشگیری از آن بسته شناخت انواع ...

آموزش و توانمندسازی پرسنل داروخانه ها

آموزش و توانمندسازی پرسنل داروخانه ها آشنائی مقدماتی با تجهیزات مصرفی پزشکی و ملزومات داروئی کاربرد کامپیوتر در داروخانه آشنایی مقدماتی با دارو اشنایی مقدماتی بااصول نگهداری سفارش وتبادل دارویی  آشنایی مقدماتی با مکمل ها ی غذایی اشکال دارویی آشنایی مقدماتی با اقلام گیاهی نسخه پیچان   سمینار ...