معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

fdo3

فرم ها و آیین نامه ها

ریکال دارو

ریکال دارو ردیفعنوانشرکت تولید کننده/پخش کنندهتاریخملاحظاتدستورالعمل پیوست   iso wheyمکمل   - 1396/11/01   دریافت   متوترکسات zuvius lifesciences pvt.lot 1396/10/18   دریافت   حب نارکتیک نوش داروی توسن سلامت 1396/09/26   دریافت   قرص ...

داروسازی طبیعی

داروسازی طبیعی پمفلت طلای سبز آیین نامه داروخانه های طبیعی آیین نامه صدور پروانه تاسیس واحد های تولید داروهای گیاهی   لیست داروهای گیاهی مجاز   لیست فرآورده های سنتی