معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

داروخــانـه ها

معرفی واحد امور داروخانه ها

کارکنان این مجموعه ، فعالیتهای قانونی مرتبط با داروخانه ها را عمدتا از طریق برگزاری جلسات کمیسیون قانونی ماده بیست به انجام رسانده و با هدف دسترسی سریع و آسان مردم به دارو ، انجام وظیفه می نمایند.
  
 اهم فعالیتها :
  

 • صدور مجوز و پروانه تاسیس داروخانه
 • صدور مجوز ابطال و تاسیس همزمان (انتقال سرمایه) داروخانه
 • صدور مجوز تبدیل وضعیت ارائه خدمات دارویی داروخانه
 • تایید صلاحیت مسوول فنی داروخانه
 • ابطال پروانه تاسیس داروخانه
 • صدور و تمدید پروانه های مرتبط با مسوولین فنی معرفی شده جهت داروخانه ها و شرکتهای پخش دارویی
 • امتیاز بندی متقاضیان تاسیس داروخانه
 • برگزاری جلسات کمیسیون قانونی ماده 20 امور داروخانه هاو شرکتهای پخش
 • ثبت نام و تشکیل پرونده جهت متقاضیان تاسیس داروخانه
 • انجام کارشناسی از محلهای معرفی شده جهت تاسیس یا جابجایی داروخانه ها و شرکتهای پخش
 • معرفی مسوولین فنی و قائم مقام های مسوولین فنی به مراجع ذیربط
 • تشکیل پرونده الکترونیک جهت کلیه داروخانه ها، شرکتهای پخش و به روز نمودن اطلاعات آن
 • استعلام جهت تاسیس داروخانه
 • صدور گواهی اشتغال به کار جهت داروسازان شاغل
 • انجام روند قانونی تغییر نام داروخانه
 • انجام مراحل قانونی ادامه فعالیت داروخانه پس از فوت موسس
 • شناسایی مناطق نیازمند  داروخانه

 

آخرین مصوبات پزشك خانواده شهری(پیوست)

پیوست ها:

Last approvals urban family doctor.zip حجم فایل:2.11 مگابایت