معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

fdo3

نظارت داروخانه ها

ریکال دارو

ریکال دارو ردیفعنوانشرکت تولید کننده/پخش کنندهتاریخملاحظاتدستورالعمل پیوست   حب نارکتیک نوش داروی توسن سلامت 1396/09/26   دریافت   قرص خون ،حب پادزهروحب اثلق پژوهشکده طب الشیعه مرکزپخش مشهد 1396/09/18   دریافت   شربت پلارژین کیدز پارس ...

داروسازی طبیعی

داروسازی طبیعی پمفلت طلای سبز آیین نامه داروخانه های طبیعی آیین نامه صدور پروانه تاسیس واحد های تولید داروهای گیاهی   لیست داروهای گیاهی مجاز   لیست فرآورده های سنتی