معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

fdo3

نظارت بر شرکت های پخش دارویی

 

هفته نامه شماره 1 (علل و عوامل گرایش به مواد)

هفته نامه شماره 2 (تحمل و علائم محرومیت ناشی از سوء مصرف مواد)

هفته نامه شماره 3 (تاریخچه تنباکو)

هفته نامه شماره 4 (ورود تنباکو یا توتون به ایران)

هفته نامه شماره 5  (بهتر است بدانید ...)

هفته نامه شماره 6 (برخی مواد شیمیایی موجود در سیگار عبارتند از ...)

هفته نامه شماره 7 (استروئید های آنابولیک "داروهای بدنسازی" )

هفته نامه شماره 8 (تریاک و عوارض آن)

هفته نامه شماره 9  (عوارض اعتیاد)

هفته نامه شماره 10 (الکل و عوارض آن)

هفته نامه شماره 11 (قلیان و عوارض آن)

هفته نامه شماره 12 (آنچه باید درباره مرفین بدانید)

هفته نامه شماره 13 (متادون چیست؟)

هفته نامه شماره 14 (حاملگی و شیردهی در مصرف گنندگان متادون)

هفته نامه شماره 15 (اکستازی و عوارض آن)

هفته نامه شماره 16 (ماده توهم زای LSD و عوارض آن)

هفته نامه شماره 17 (فن سیکلیدین "P.C.P" و عوارض آن)

هفته نامه شماره 18 (مواد سوء مصرف تنفسی و عوارض آن)

هفته نامه شماره 19 (ناس و پان و عوارض آن)

هفته نامه شماره 20 (دیفنوکسیلات و عوارض آن)

هفته نامه شماره 21 (ترامادول و عوارض آن)

هفته نامه شماره 22 (نورجیزک و عوارض آن -1)

هفته نامه شماره 23(نورجیزک و عوارض آن -2)

هفته نامه شماره 24 (کراک و عوارض آن - 1)

هفته نامه شماره 25 (کراک و عوارض آن - 2)

هفته نامه شماره 26 (کدئین و عوارض آن -1)

هفته نامه شماره 27 (کدئین و عوارض آن -2)

هفته نامه شماره 28