معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

fdo3

نظارت بیمارستانی

ریکال دارو

ریکال دارو ردیف عنوان شرکت تولید کننده/پخش کننده تاریخ ملاحظات دستورالعمل پیوست 1 محصولات بدون مجوز کیمیا گران راز طبیعت 1396/06/29 دریافت 2 محصولات ...

داروسازی طبیعی

داروسازی طبیعی پمفلت طلای سبز آیین نامه داروخانه های طبیعی آیین نامه صدور پروانه تاسیس واحد های تولید داروهای گیاهی   لیست داروهای گیاهی مجاز.pdf   لیست فرآورده های سنتی.pdf