معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

fdo3

نظارت بیمارستانی

واحد نظارت بر مواد اعتیاد آور

واحد نظارت بر مواد اعتیاد آور فرایند تهیه داروی مخدر بیمارستان فرآیند تایید داروی مراکز درمان سوء مصرف مواد فرم توزیع داروهای مخدر بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) فرم توزیع داروهای مخدر بیمارستان دکتر شریعتی  فرم تحویل پوکه بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) فرم تحویل پوکه بیمارستان دکتر ...

مطالب آموزشی

مطالب آموزشی پمفلت آنچه در باره ریتالین باید بدانید... پمفلت آنچه در مورد هورمون رشد(نوردیلت)باید بدانید... پمفلت آنچه از شیشه باید بدانید... پمفلت راه های پیشگیری از مسمومیت با متادون کتابچه مواد مخدر سستی زا کتابچه مواد مخدر توان افزاا کتابچه مواد مخدر توهم ...

آشنائی با انواع مواد مخدر و عوارض آن

آشنائی با انواع مواد مخدر و عوارض آن   هفته نامه شماره 1 (علل و عوامل گرایش به مواد) هفته نامه شماره 2 (تحمل و علائم محرومیت ناشی از سوء مصرف مواد) هفته نامه شماره 3 (تاریخچه تنباکو) هفته نامه شماره 4 (ورود تنباکو یا توتون به ایران) هفته نامه شماره 5  (بهتر است بدانید ...) هفته نامه ...